Oprichting van een onderneming en bedrijfsoverdracht

Bij bedrijfsoprichting is het belangrijk om de juiste keuzes te maken ten aanzien van de ondernemingsvorm en de meest optimale fiscaal-juridische structuur te kiezen.

Ook hier geldt dat wij niet alleen maar adviseren, maar dat wij uw zorgen uit handen nemen door alle noodzakelijke handelingen voor u uit te voeren.

Hierbij kan worden gedacht aan de volgende werkzaamheden:

  • Inschrijving bij de Kamer van Koophandel
  • Aansturen van de notaris bij oprichting van een B.V.-structuur
  • Aanmelding bij de Belastingdienst
  • Opstellen van contracten, zoals management- en arbeidsovereenkomsten

Bij bedrijfsoverdracht komen naast de waardebepaling van de onderneming ook financieringsvraagstukken aan de orde. Ook deze processen kunnen wij voor u begeleiden.

Een aantal voorbeelden van werkzaamheden die wij voor u kunnen verrichten in het kader van herstructurering en bedrijfsoverdracht, waarbij uiteraard de fiscale consequenties altijd op een adequate manier zullen worden beoordeeld:

  • Inbreng van een eenmanszaak of V.O.F. in een B.V.-structuur
  • Opzetten van een holdingstructuur
  • Waardebepaling van uw onderneming
  • Bepalen van keuze voor aandelenoverdracht of activa/passiva-transactie.
Advies onderneming starten

Meer informatie of vrijblijvend kennismaken?

© Copyright - Ouren & Van Delft Belastingadviseurs