Het verzorgen van belastingaangiften

Wij verzorgen aangiften voor de volgende belastingen:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
  • Erfbelasting
  • Schenkbelasting

Wanneer wij uw aangiften verzorgen houden wij tevens voor u in de gaten of uw fiscale situatie kan worden geoptimaliseerd. Zijn er aftrekposten die u nog onbenut laat? Is de fiscaal-juridische structuur van uw bedrijf nog wel de meest ideale?

Uiteraard kunnen wij u ook assisteren bij het voeren van bezwaar en beroep tegen door de fiscus opgelegde aanslagen, indien daar aanleiding toe is.